Triển vọng của ngành kĩ thuật môi trường trong tương lai

Như chúng ta đã thấy, hoạt động sản xuất ngày càng tăng cao để đáp ứng nhu cầu  cho xã hội, thêm vào đó là vấn đề chặt phá rừng và khai thác tài nguyên thiên nhiên diễn ra khắp nơi trong khi chính phủ chưa ngăn chặn kịp khiến môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hậu quả của vấn đề này thì quá rõ, chính thời điểm hiện tại chúng ta đang phải hứng chịu nhiều thiên tai và dịch bệnh hơn bao giờ hết. Thực trạng đó đòi hỏi nguồn nhân lực dồi dào về kĩ thuật môi trường để góp phần ngăn chặn sự suy thoái đáng báo động. Ngành kĩ thuật môi trường ra đời và hứa hẹn sẽ có những triển vọng tốt trong tương lai.

ki-thuat-moi-truong

Kỹ thuật môi trường là gì?
Kỹ thuật Môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải; các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững. Người học ngành này phải nắm vững các kiến thức chuyên môn bao gồm: công nghệ xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn thông qua các biện pháp sinh – lý – hoá học. Ngoài ra phải có sự kiên trì, nhẫn nại và chi tiết trong công việc.

Sinh viên ngành Kỹ thuật Môi Trường được trang bị các kiến thức cơ bản về các quá trình hoá, lý và sinh học trong kiểm soát ô nhiễm môi trường, các kỹ thuật và quản lý vận hành các công trình hoặc hệ thống kiễm soát môi trường như xử lý nước thải đô thị và công nghiệp; kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại và tuần hoàn, tái sử dụng, tái sinh chất thải.

Sinh viên tốt nghiệp ngành kĩ thuật môi trường có thể làm việc tại:

Viện, trường học hoặc trung tâm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ và quản lý môi trường.
Các cơ quan nhà nước (từ trung ương đến địa phương) các ngành khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, giao thông công chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường đô thị, các phòng/ ban quản lý đô thị.
Các công ty tư nhân chuyên về tư vấn thiết kế, thi công công trình môi trường, chuyên về báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm toán môi trường…
Các trung tâm phân tích: trung tâm phân tích chuyển giao công nghệ môi trường, trung tâm phân tích quan trắc môi trường, các trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm.
Ban Quản lý dự án, tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực môi trường.