Tình hình phương hướng phát triển khu công nghiệp

 

hinhminhhoa

khu công nghiệp mới nước ta

Chủ trương  phát triển khu công nghiệp tập trung phù hợp chính sách nhà nước đề ra đã góp phần đáng kể nước nhà.

Tạo việc làm cho người lao động , sản xuất nhiều hàng hóa tiêu dùng nội địa có tính cạnh tranh cao. Thu hút vốn ngoại tệ đầu tư vào trong nước.

Phát triển các khu công nghiệp có trọng tâm phù hợp thực tế thực tiễn trên vùng lãnh thổ.

Phát triển khu công nghiệp có độ lâu dài hiệu quả kinh tế  xã hội, môi trường là mục tiêu cao nhất.

Phát triển đa dạng hóa các hình thức tăng cương hợp tac quốc tế, đổi mới hoàn thiện nhân, lực nâng cao quản lý. Phát triển đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phát triển khu công nghiệp đảm bảo hình thành hệ thống khu công nghiệp hình thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo điều kiện cho khu vực nông thôn, làm thay đổi kinh tế xã hội.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 quản lý tốt có quy hoạch diện tích đất xây dựng lên 70.000 – 80.000 ha.

đến năm 2020 đạt con số 44 triệu người và đạt được 70% tổng dân số làm việc. không những nâng cao nhân lực để phát triển mà còn cạnh tranh khi đất nước sắp bước vào hội nhập thế giới. có như vậy thì các doanh nghiệp có theo kịp tạo sự cạnh tranh các nước khu vực. tập trung đào tạo các ngành nghề ưu tiên công nghiệp nặng, cơ khí, điện tử viễn thông. Và các ngành nghề có lợi thế trong nước thủy hải sản, nông lâm nghiệp…

Xem thêm các sản phẩm góp phần cho sự phát triển của ngành công nghiệp: http://dlmeco.vn/cau-truc-dam-don/cau-truc-dam-don-1-tan.html

Chiến lược và tầm nhìn phát triển công nghiệp

images-3

Đất nước ta đang ở thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, vào ngày 9/6 vừa qua nhà nước phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035.

Với đất nước dồi dào nguồn nhân lực như việt  nam chúng ta tận dụng thế mạnh để sánh vai các nước khu vực.  chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỷ năng kỷ luật, sáng tạo đặc biệt ưu tiên ở ngành cạnh tranh khi hội nhập. và các ngành có ưu thế  trong cạnh tranh.

Các nhóm ngành được lựa chọn ưu tiên phát triển, trọng tâm là ngành công nghiệp hóa hiện đại hóa công nghiệp nặng. ngành cơ khí, ngành luyện kim, ngành điện tử viễn thông, ngành năng lượng mới và ngành tái tạo… mục tiêu chiến lược đến năm 2025 phát triển theo ngành lãnh thổ, cạnh tranh khi tham gia hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể chiến lược được đề ra tăng trưởng thêm ở giai đoạn năm 2020 – 2025 với ngành công nghiệp tăng bình quân thêm 6-7%/ năm,  đến năm 2026 – 2035 đạt 8%/ năm. Phấn đấu  đến năm 2020 tỉ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 42 – 43 %, năm 2025 chiếm 44%. Và năm 2035 chiếm 2/5 trong kinh tế cả nươc. Và tỉ trọng ngành kinh tế xuất khẩu /tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 85-88%, sau năm 2025 đạt trên 90%. Và giá trị sản phẩm công nghệ cao tăng.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, và giải pháp công nghệ.  là bước đột phá trong chiến lược phát triển công nghiệp của nước ta.