Công nhân ngành kỹ thuật xây dựng ra trường sẽ làm gì?

Theo Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của Chính Phủ, nhân lực khối ngành xây dựng sẽ tăng từ 2,9 triệu người năm 2010 lên khoảng 5 triệu vào năm 2015 và khoảng 8 – 9 triệu người vào năm 2020. Trong đó, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo tăng từ mức 41% năm 2010 lên khoảng 60% năm 2015 và khoảng 65% năm 2020.

Hiểu một cách đơn giản thì kĩ thuật xây dựng là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dựng công nghiệp phục vụ đời sống con người như: nhà cao tầng, bệnh viện, trường học, nhà xưởng, trung tâm thương mại,…

Ngành kĩ thuật xây đựng được chia làm 2 loại chính:

– Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

– Xây dựng cầu đường.

ky-thuat-xay-dung

Theo học ngành kỹ thuật xây dựng, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về toán ứng dụng, vật lý kỹ thuật, các phần mềm thiết kế chuyên sâu và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp như: trắc địa, thủy lực, kết cấu xây dựng; các phương pháp thí nghiệm chuyên ngành phục vụ công tác thiết kế, tư vấn, giám sát và tổ chức thi công công trình xây dựng.

Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng sau khi tốt nghiệp có thể làm:
– Kỹ sư xây dựng làm việc trong các tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát, thi công kiến trúc – xây dựng trong nước và khu vực;
– Nghiên cứu viên trong các trường đại học và các viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Kiến trúc – Xây dựng trong nước và khu vực;
– Tham gia giảng dạy trong các cơ sở đào tạo có liên quan đến lĩnh vực kiến trúc – xây dựng;
– Chuyên viên trong các cơ quan quản lý liên quan đến lĩnh vực kiến trúc – xây dựng
– Có thể tham gia vào các bậc học sau đại học như thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước ngay sau khi tốt nghiệp.