Định hướng chính sách phát triển nhà công nhân

 

images701095_a

phát triển nhà ở tập trung

Những thành tựu đã đạt được vừa qua của chính sách phát triển công nghiệp nước ta. góp phần phát triển kinh tế xã hội không  thể thiếu được một bộ phần rất lớn, góp phần làm nên thành quả đó là khoảng gần 3 triệu công nhân đang làm và lao động trực tiếp tạo khu công nghiệp. và hàng triệu công nhân ở xí nghiệp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các cụm công nghiệp vừa và nhỏ. Và khu công nghiệp đã tạo lượng công ăn việc làm góp phần và xóa đói giảm nghèo, giảm nạn thất nghiệp, góp phần đào tạo đội ngũ công nhân mới, có trình độ cao. ở nước ta có độ tuổi công nhân khá là trẻ sự tiếp thu và sáng tạo công việc rất cao. Do đó phải đảm bảo cho công nhân khu công nghiệp có đời sống vật chất  tinh thần ngày tốt lên. Đây là nhiệm vụ thiết thực cho nhà lãnh đạo các doanh nghiệp, công ty và các nhà quản lý trực tiếp công nhân.

Vào ngày 30/11/2011 thủ tướng ban hành quyết định số 2127/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong đó nêu rõ định hướng giải quyết  nhà ở và chính sách cho công nhân lao động tại khu công nghiệp.

Chiến lược và tầm nhìn phát triển công nghiệp

images-3

Đất nước ta đang ở thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, vào ngày 9/6 vừa qua nhà nước phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035.

Với đất nước dồi dào nguồn nhân lực như việt  nam chúng ta tận dụng thế mạnh để sánh vai các nước khu vực.  chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỷ năng kỷ luật, sáng tạo đặc biệt ưu tiên ở ngành cạnh tranh khi hội nhập. và các ngành có ưu thế  trong cạnh tranh.

Các nhóm ngành được lựa chọn ưu tiên phát triển, trọng tâm là ngành công nghiệp hóa hiện đại hóa công nghiệp nặng. ngành cơ khí, ngành luyện kim, ngành điện tử viễn thông, ngành năng lượng mới và ngành tái tạo… mục tiêu chiến lược đến năm 2025 phát triển theo ngành lãnh thổ, cạnh tranh khi tham gia hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể chiến lược được đề ra tăng trưởng thêm ở giai đoạn năm 2020 – 2025 với ngành công nghiệp tăng bình quân thêm 6-7%/ năm,  đến năm 2026 – 2035 đạt 8%/ năm. Phấn đấu  đến năm 2020 tỉ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 42 – 43 %, năm 2025 chiếm 44%. Và năm 2035 chiếm 2/5 trong kinh tế cả nươc. Và tỉ trọng ngành kinh tế xuất khẩu /tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 85-88%, sau năm 2025 đạt trên 90%. Và giá trị sản phẩm công nghệ cao tăng.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, và giải pháp công nghệ.  là bước đột phá trong chiến lược phát triển công nghiệp của nước ta.

Chiến lược phát triển công nghiệp chuyên môn hóa

hình ảnh-7

Chuyên Môn Hóa Lớp Học

Phát triển các ngành công nghiệp bao gồm nhiều loại ngành nghề khác nhau như quảng cáo, phần mềm và loại trò chơi giải trí thời trang. nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. truyền hình và phát thanh; du lịch văn hóa trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của đất nước.

Hình thành một số tập đoàn lớn về công nghiệp văn hóa

Đổi mới và phát triển các ngành sản xuất sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống như: In ấn, xuất bản, phát hành, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, giải trí, quảng cáo, triển lãm. Tăng cường hợp tác, tranh thủ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển.

Xây dựng các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sẵn có lợi thế, tiềm năng như: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, phần mềm và các trò chơi giải trí, truyền hình và phát thanh, thời trang, du lịch văn hóa.

Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường đầu tư vào các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa; phát triển mạng lưới doanh nghiệp, trong đó hình thành một số tập đoàn lớn về công nghiệp văn hóa ở các lĩnh vực truyền thông, điện ảnh, phát thanh và truyền hình, phần mềm và các trò chơi trực tuyến.

Về phát triển thị trường, từng bước hình thành cộng đồng người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa trong nước thông qua hoạt động quảng bá, nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của công chúng.

Đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất và sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng cao tham gia vào thị trường văn hóa trong nước và quốc tế