Định hướng chính sách phát triển nhà công nhân

 

images701095_a

phát triển nhà ở tập trung

Những thành tựu đã đạt được vừa qua của chính sách phát triển công nghiệp nước ta. góp phần phát triển kinh tế xã hội không  thể thiếu được một bộ phần rất lớn, góp phần làm nên thành quả đó là khoảng gần 3 triệu công nhân đang làm và lao động trực tiếp tạo khu công nghiệp. và hàng triệu công nhân ở xí nghiệp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các cụm công nghiệp vừa và nhỏ. Và khu công nghiệp đã tạo lượng công ăn việc làm góp phần và xóa đói giảm nghèo, giảm nạn thất nghiệp, góp phần đào tạo đội ngũ công nhân mới, có trình độ cao. ở nước ta có độ tuổi công nhân khá là trẻ sự tiếp thu và sáng tạo công việc rất cao. Do đó phải đảm bảo cho công nhân khu công nghiệp có đời sống vật chất  tinh thần ngày tốt lên. Đây là nhiệm vụ thiết thực cho nhà lãnh đạo các doanh nghiệp, công ty và các nhà quản lý trực tiếp công nhân.

Vào ngày 30/11/2011 thủ tướng ban hành quyết định số 2127/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong đó nêu rõ định hướng giải quyết  nhà ở và chính sách cho công nhân lao động tại khu công nghiệp.